Góra Grosza

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVIII edycji akcji charytatywnej
Góra Grosza. Akcja trwa do 2 stycznia 2018r i polega na zbiórce
monet groszowych.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki
z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie